homepage

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na 38. kongres České nefrologické společnosti, který se bude konat ve dnech 9.- 11. prosince 2020 v Praze tentokrát poprvé v nově vybudovém kongresovém centru O2 Univerzum. Kongres bude jako předchozí kongresy opět třídenní a tématicky bude pokrývat všechny významné oblasti nefrologie od diagnostiky a léčby chronického onemocnění ledvin přes léčbu chronického selhání ledvin a jeho komplikací, hemoeliminačními metodami, peritoneální dialýzou i transplantaci ledvin. Pozornost bude věnována i narůstajícímu významu paliativní nefrologie. V klinické nefrologie budou prezentovány recentní výsledky významných mezinárodních studií a změny v doporučeních týkajících se léčby pacientů s CKD. V programu se opět objeví osvědčená edukační „snídaňová“ sympozia a také přednášky zahraničních hostů.
Součástí kongresu budou i firemní sympozia platinových partnerů ČNS a přednášky zlatých sponzorů.

Připraven bude také samostatný odborný program sester a techniků, který bude probíhat paralelně se zasedáním lékařů a garantuje ho nefrologická sekce České asociace sester. Během kongresu proběhne také Valná hromada ČNS.

Jsme si vědomi, že uspořádání kongresu by nebylo možné bez podpory všech partnerů ČNS, kterým proto patří naše vřelé poděkování.

Součástí společenského programu kongresu (který není financován z prostředků určených na kongres) bude i udělení nových čestných členství ČNS a udělení cen ČNS. Srdečně Vás také zveme k účasti na NEFROFOFRU - 3. běhu českých nefrologů.

Velmi se těšíme na naše blížící se setkání

tesar

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA
předseda organizačního výboru 38. kongresu ČNS
předseda České nefrologické společnosti

Vzdělávací akce je pořádána dle SP ČLK č. 16.
Souhlasné stanovisko k vzdělávací akci vydala Česká lékařská komora, Lékařská 2/291, 150 00 Praha 5.
Číslo akreditace: 0099/16/2006, číslo akce: 59941, počet kreditů: 18.

Please note that 38th Nephrological Congress with International Participation is provisionally compliant with The Ethical MedTech Conference Vetting System.

Vezměte prosím na vědomí, že 38. kongres České nefrologické společnosti s mezinárodní účastí je pořádán v souladu s „The Ethical MedTech Conference Vetting System“.

Partneři ČNS pro rok 2020

Platinoví partneři

loga_abbvie
loga_amgen
swixx-logo

Zlatí partneři

loga_braun
loga_baxter
loga_fresenius

Stříbrní partneři

loga_boehringer
loga_fresenius-kabi
logo-mundipharma
loga_sanofi-1

Místo konání

O2 Universum

Českomoravská 2345/17
190 00 Praha 9

  • Metro 100 m od stanice metra Českomoravská, trasa B
  • 50 m od tramvajové zastávky Multiaréna
  • 500 m od nádraží Praha – Libeň
  • V blízkosti se nachází parkovací dům