homepage

Milé kolegyně, vážení kolegové,

když jsme na jaře rozhodovali o přesunutí kongresu, bohužel nemohl nikdo předvídat, jak se situace na podzim bude vyvíjet. Všichni jsme věřili, že se v prosinci budeme moci bez obav sejít a veškeré jarní problémy budou už jen pouhou vzpomínkou. Bohužel, opak je pravdou a epidemiologická situace v ČR se nevyvíjí vůbec příznivě. Pravděpodobně nás čekají opětovná omezení, nouzový stav a další restrikce. S ohledem na nutnost sdílení nejnovějších poznatků a vědeckých výzkumů jsme se rozhodli kongres již znovu nepřesouvat a uskutečnit jej v rámci možností, které v této době máme. Rozhodli jsme proto přesunout kongres do virtuálního prostoru. Na konkrétní podobě kongresu právě intenzivně pracujeme a jakmile budou jasné veškeré detaily, budeme vás o nich informovat. Věříme, že se jedná o mimořádnou situaci, ve které naše rozhodnutí pochopíte a i přes tuto komplikaci se kongresu rádi zúčastníte. Naopak, věříme, že přesun kongresu do virtuálního prostoru umožní ještě více účastníkům načerpat nové odborné informace.

I ve virtuální variantě bude kongres pokrývat všechny významné oblasti nefrologie od diagnostiky a léčby chronického onemocnění ledvin přes léčbu chronického selhání ledvin a jeho komplikací, hemoeliminačními metodami, peritoneální dialýzou i transplantaci ledvin. Pozornost bude věnována i narůstajícímu významu paliativní nefrologie. V klinické nefrologii budou prezentovány recentní výsledky významných mezinárodních studií a změny v doporučeních týkajících se léčby pacientů s CKD. Zachována zůstanou i firemní sympozia platinových partnerů ČNS a přednášky zlatých sponzorů.

Vaše registrace na kongres samozřejmě zůstávají v platnosti a těšit se můžete i na již avizovaný odborný program. S dalšími informacemi s vámi budeme co nejdříve ve spojení. Prosíme vás v tuto chvíli především o trpělivost. V případě, že budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na organizátory kongresu na e-mailu: mlckova@cbttravel.cz nebo na telefonu +420 730 171 545.

Jsme si vědomi, že uspořádání kongresu by nebylo možné bez podpory všech partnerů ČNS, kterým proto patří naše vřelé poděkování.

Ještě jednou děkujeme za pochopení a budeme se těšit na společné virtuální setkání

tesar

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA
předseda organizačního výboru 38. kongresu ČNS
předseda České nefrologické společnosti

Vzdělávací akce je pořádána dle SP ČLK č. 16.
Souhlasné stanovisko k vzdělávací akci vydala Česká lékařská komora, Lékařská 2/291, 150 00 Praha 5.
Číslo akreditace: 0099/16/2006, číslo akce: 59941, počet kreditů: 18.

Please note that 38th Nephrological Congress with International Participation is provisionally compliant with The Ethical MedTech Conference Vetting System.

Vezměte prosím na vědomí, že 38. kongres České nefrologické společnosti s mezinárodní účastí je pořádán v souladu s „The Ethical MedTech Conference Vetting System“.

Partneři ČNS pro rok 2020

Platinoví partneři

loga_abbvie
loga_amgen
swixx-logo

Zlatí partneři

loga_braun
loga_baxter
loga_fresenius

Stříbrní partneři

loga_boehringer
loga_fresenius-kabi
logo-mundipharma
loga_sanofi-1

Vystavovatelé

bard-logo
bindingsite-logo
heaton-logo
maxdorf-logo
nutrego-logo
travere-logo

Mediální partner

tigis-logo
zdravotnickydenik_logo