Firmy

Česká nefrologická společnost děkuje všem partnerům a členům za poskytnuté finanční příspěvky v roce 2019. Bez jejich podpory by nebylo možné realizovat akce na podporu rozvoje nefrologie v České republice.

Během kongresu se bude konat výstava firem. Partneři ČNS mají prostor pro výstavu zajištěn. Ostatní zájemci o jakoukoli formu účasti jsou srdečně vítáni a mohou se informovat na adrese organizačního sekretariátu:

Congress Business Travel
Kateřina Mlčková
Lidická 43/66
150 00 Praha 5

Telefon: 224 942 575, 224 942 579
Mobil: 730 171 545
E-mail: mlckova@cbttravel.cz

logo-cbt

Termín pro přihlášky partnerů ČNS a ostatních vystavovatelů: 15. října 2020

Zde si můžete stáhnout pozvánku pro partnery a vystavovatele vč. možností účasti a přihláškového formuláře.