Firmy

Česká nefrologická společnost děkuje všem partnerům a členům za poskytnuté finanční příspěvky v roce 2020. Bez jejich podpory by nebylo možné realizovat akce na podporu rozvoje nefrologie v České republice.

Informace pro firmy v souvislosti s přesunem kongresu do virtuálního prostředí naleznete níže.

Congress Business Travel
Kateřina Mlčková
Lidická 43/66
150 00 Praha 5

Telefon: 224 942 575, 224 942 579
Mobil: 730 171 545
E-mail: mlckova@cbttravel.cz

logo-cbt

Termín pro přihlášky partnerů ČNS a ostatních vystavovatelů: 23. října 2020

Zde si můžete stáhnout informace k firemní účasti na virtuálním kongresu České nefrologické společnosti.