Informace o registraci

Všechny registrace zůstávají v platnosti a umožňují vstup na virtuální kongres.

Žádáme účastníky, aby se zaregistrovali k účasti prostřednictvím formuláře ON-LINE REGISTRACE.

Podmínkou zlevněného poplatku pro členy ČNS bude uhrazení členského příspěvku do 15. října 2020.

Akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena kreditními body. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na závěr kongresu.

Registrační poplatky

Registrační poplatky
do 15. října 2020
od 15. října 2020
a na místě
Lékař - člen ČNS
2 200,- Kč
3 000,- Kč
Lékař - nečlen ČNS, VŠ nelékař
2 500,- Kč
3 000,- Kč
Sestra - členka ČAS, technik
1 200,- Kč
1 700,- Kč
Sestra - nečlenka ČAS
1 500,- Kč
1 700,- Kč
Student, nepracující důchodce
300,- Kč
500,- Kč
Společná večeře 10. prosince 2020
PRAGOVKA ARTDISTRICT
500,- Kč
700,- Kč

Registrační poplatek zahrnuje:

  • vstup na virtuální kongres a aktivní účast na něm
  • vstup na virtuální výstavu firem
  • vstup na virtuální firemní symposia
  • přístup k odborným materiálům a brožurám ve formátu pdf
  • certifikát o účasti
  • přístup do archivu přednášek i měsíc po konferenci

Hromadné registrace – v případě, že organizační sekretariát provádí hromadné registrace účastníků, je účtován poplatek 50 Kč / os. + DPH.

Platby

Registrační poplatek uhraďte kreditní kartou nebo bankovním převodem na účet Congress Business Travel, s.r.o. – č. ú. 1942073339/0800. Jako variabilní symbol uvádějte vždy číslo 601, u každé platby musí být uvedeno jméno osoby, za kterou je platba provedena. Pokud potřebujete vystavit zálohovou fakturu, uveďte to do "Poznámky" na on-line registračním formuláři.

Storno registrace

Zruší-li účastník písemně svou účast do 9. listopadu 2020, vrátí sekretariát uhrazenou částku minus 20 % za administrativní výdaje. Po tomto datu bohužel není možné poplatek vrátit.

Registrační hodiny

9. prosince 2020 / středa
08.00 – 20.00
10. prosince 2020 / čtvrtek
08.00 – 17.00
11. prosince 2020 / pátek
08.00 – 14.00