Postery

K prezentaci posteru se můžete přihlásit prostřednictvím ON-LINE ABSTRAKT formuláře.

Na 38. kongresu ČNS budou postery prezentovány formou elektronických posterů (e-postery). Umístění všech posterových sdělení bude na 4 elektronických obrazovkách v sále C2 s možností snadného a rychlého prohlížení.

Autorům odpadne nutnost tisku posterů, prezentace se budou zasílat sekretariátu e-mailem v předepsaném formátu.