PONDĚLÍ 7. 12. 2020

11.00 - 11.10     ZAHÁJENÍ KONGRESU

 • prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA
 • prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

11.15 - 12.00     BLOK 1 – REGISTRY

předsedající – I. Rychlík

 • Problematika projektu Kvality dialyzační péče – metodologické a odborné aspekty (I. Rychlík, R. Ryšavá, V. Tesař)
 • Problematika projektu Kvality dialyzační péče – technicko-administrativní aspekty (J. Potůček, I. Rychlík, J. Šmejcová)
 • Český registr pacientů v predialýze (RIP): přehled výsledků 2009-2018 (K. Jeřábková)
 • Diskuze

12.00 - 12.10     PŘESTÁVKA

12.10 - 13.10     SYMPOSIUM AMGEN: METABOLICKÉ KOMPLIKACE U PACIENTŮ S CKD – JAK NA NĚ?

předsedající: V. Tesař

 • Algoritmy léčby CKD-MBD (J. Štěpánková)
 • Jak hypolipidemiky prospět (nejen) ledvinám? (M. Vrablík)
 • Diskuze

13.10 - 13.20     PŘESTÁVKA

13.20 - 14.20     SYMPOZIUM ABBVIE: PREVENCE POŠKOZENÍ LEDVIN V MEZIOBOROVÉM KONTEXTU

předsedající: V. Tesař, R. Ryšavá

 • Možnosti ovlivnění progrese CKD (R. Ryšavá)
 • Poškození ledvin v souvislosti s anestezií a operací - lze účinně ovlivnit? (V. Černý)
 • Ovlivnění progrese dysfunkce transplantované ledviny (O. Viklický)
 • Diskuze a shrnutí symposia (V. Tesař)

14.20 - 14.30     PŘESTÁVKA

14.30 - 15.30     BLOK 2 – KLINICKÁ NEFROLOGIE I

předsedající: E. Jančová

 • Novinky v léčbě diabetického onemocnění ledvin (V. Tesař)
 • Srdce a ledviny (I. Rychlík)
 • Očkování u pacientů s chronickým onemocněním ledvin (O. Viklický)
 • Diskuze

15.30 - 15.40     PŘESTÁVKA

15.40 - 16.40     BLOK 3 – KLINICKÁ NEFROLOGIE II

předsedající – M. Horáčková

 • Chronické TIN – poškození ledvin způsobené léky-lze jim předcházet? (V. Čertíková-Chábová)
 • Kontrastem indukovaná nefropatie – jaké je skutečně riziko pro pacienty? (J. Orság)
 • Antikoagulancia a ledviny (M. Havrda)
 • Diskuze

16.40 - 17.40     ZVEME VÁS NA OTEVŘENÉ A ŽIVÉ VIRTUÁLNÍ STÁNKY

ÚTERÝ 8. 12. 2020

11.00 - 12.00     ZVEME VÁS NA OTEVŘENÉ A ŽIVÉ VIRTUÁLNÍ STÁNKY

12.00 - 13.00     SYMPOSIUM SWIXX BIOPHARMA: GENETICKY PODMÍNĚNÁ ONEMOCNĚNÍ V NEFROLOGII

předsedající – O. Viklický

 • Atypický hemolyticko-uremický syndrom v širších souvislostech (R. Ryšavá, Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze)
 • Současné možnosti ovlivnění trombotických mikroangiopatií po transplantaci (O. Viklický, Klinika nefrologie a Transplantcentrum IKEM)
 • Aktuální zkušenosti s léčbou tolvaptanem v České republice (J. Reiterová, Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze)
 • Diskuze

13.00 - 13.10     PŘESTÁVKA

13.10 - 14.00     BLOK 4 – NOVINKY V UROLOGII PRO NEFROLOGY

předsedající – V. Čertíková-Chábová

 • Dobrá erekce známkou zdravého endotelu? (L. Zámečník)
 • Současný pohled na léčbu vrozených vad u dětí (J. Sedláček)
 • Diskuze

14.00 - 14.10     PŘESTÁVKA

14.10 - 15.10     BLOK 5 – HEMODIALÝZA

předsedající – R. Kantor

 • Domácí dialýza – od minulosti k současnosti (F. Lopot)
 • Je nativní píštěl stále ještě nejvhodnějším cévním přístupem pro stárnoucí pacienty? (L. Francová)
 • Vize dialýzy v budoucnosti (P. Táborský)
 • Diskuze

15.10 - 15.20     PŘESTÁVKA

15.20 - 16.00     BLOK 6 – DOMÁCÍ DIALÝZA

předsedající – V. Bednářová

 • Peritoneální dialýza při relativních kontraindikacích (J. Klaboch)
 • Peritoneální dialýza u pacientů „z ulice“ (V. Bednářová)
 • Diskuze

16.00 - 16.10     PŘESTÁVKA

16.10 - 16.40     COVID-19 A LEDVINY: ZÁKLADNÍ PŘEHLED PRO NEFROLOGY (S. Dusilová Sulková)

16.40 - 17.10     SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA Historie dialýzy (J. Lachmanová)

STŘEDA 9. 12. 2020

PROBLÉMOVĚ ORIENTOVANÁ SYMPOZIA

12.00 - 12.50     TÉMA 1 - GLOMERULOPATIE

předsedající – Z. Hrušková, J. Klaboch

  Rituximab v první linii léčby glomerulopatií

 • Pro: J. Klaboch – 20 minut
 • Proti: Z. Hrušková – 20 minut
 • Diskuze

12.50 - 13.00     PŘESTÁVKA

13.00 - 13.50     TÉMA 2 - TRANSPLANTACE – KONTROVERZNÍ TÉMA

předsedající – T. Reischig, S. Štěpánková

 • Skutečně přináší transplantace benefit i pacientovi pokročilého věku? (S. Štěpánková)
 • Dlouhodobé aspekty darování ledvin (T. Reischig)
 • Diskuze

13.50 - 14.00     PŘESTÁVKA

14.00 - 15.00     BLOK 7 – NEFROLOGIE KRITICKÝCH STAVU

předsedající - M. Balík

 • Selhání ledvin v intenzivní péči aktuální pohled na patofyziologii a konzervativní léčbu (J. Beneš)
 • Timing eliminačních metod v intenzivní péči (M. Balík)
 • Pacient s transplantovaným orgánem v anestezii a intenzivní péči (E. Kieslichová)
 • Diskuze

15.00 - 15.10     PŘESTÁVKA

15.10 - 16.10     BLOK 8 - SYMPOSIUM ZAHRANIČNÍCH ŘEČNÍKU

předsedající – V. Tesař, I. Rychlík

 • Treatment of metabolic acidosis and progression of CKD (G. Capasso, Napoli, Italy)
 • Zdravotná gramotnosť dialyzovaných pacientov (J. Rosenberger, Košice, Slovensko)
 • Diskuze

ČTVRTEK 10. 12. 2020

11.00 - 12.00     ZVEME VÁS NA OTEVŘENÉ A ŽIVÉ VIRTUÁLNÍ STÁNKY

12.00 - 13.30     BLOK 9 – ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ

předsedající – F. Švára

 • Sérové a močové biomarkery spojené s renální fibrózou definují prognózu pacientů s iga nefropatií (D. Maixnerová)
 • Ovlivňuje pohlaví prognózu pacientů s igan po transplantaci ledviny? (D. Maixnerová)
 • Nízká imunitní odpověď na chřipkovou vakcínu je u dialyzovaných spojena s vyšší mortalitou (J. Eiselt)
 • Intimal arteritis in association with microvascular inflammation leads to inferior graft survival regardless dsa (M. Novotný)
 • Viral load and duration of bk polyomavirus viremia determine renal graft fibrosis progression: histologic evaluation of late protocol biopsies (T. Reischig)
 • Sacubitril/valsartan zlepšuje přežití potkanů s experimentálně navozeným kardiorenálním syndromem oproti samotnému valsartanu i trandolaprilu (V. Krátký)
 • Diskuze

13.30 - 13.40     PŘESTÁVKA

13.40 - 14.40     BLOK 10 – TRANSPLANTACE LEDVIN

předsedající – O. Viklický

 • Aferetické metody v transplantologii (A. Paříková)
 • BKV nefropatie-co je nového? (T. Reischig)
 • Těhotenství a transplantace ledviny (M. Matysková-Kubišová)
 • Molekulární mikroskop v diagnostice dysfunkce transplantované ledviny (O. Viklický)
 • Diskuze

14.40 - 14.50     PŘESTÁVKA

14.50 - 15.50     BLOK 11 – PALIATIVNÍ NEFROLOGIE

předsedající – S. Dusilová-Sulková

 • Paliativní péče v nefrologii - kdy a jak? (B. Szonowská)
 • Rozhovor s blízkými dialyzovaneho pacienta při plánování budoucí PÉČE (M. Znojová)
 • Home hemodialysis treatment and outcomes (N. Borman )
 • Diskuze

15.50 - 16.00     PŘESTÁVKA

16.00 - 17.10     BLOK 12 - GENETIKA A LEDVINY

předsedající – J. Reiterová

 • Update on treatment of ADPKD (R. Gansevoort)
 • Studium genetických příčin chronického onemocnění ledvin (S. Kmoch)
 • Genetické, molekulární a klinické aspekty autosomálně dominantního tubulointersticiálního onemocnění ledvin (ADTKD) (M. Živná)
 • Diskuze

PÁTEK 11. 12. 2020

PROBLÉMOVĚ ORIENTOVANÁ SYMPOSIA

12.00 - 12.50     TÉMA 3 – CÉVNÍ PŘÍSTUPY

předsedající – R. Šafránek

 • Vliv cévního přístupu na srdce (J. Malík)
 • Ultrazvuk v rukou nefrologa (R. Šafránek)
 • Proč, kdy a jak na aneurysmorhafii (I. Guňka)
 • Diskuze

12.50 - 13.00     PŘESTÁVKA

13.00 - 13.50     TÉMA 4 – KONTROVERZE V DIALÝZE

předsedající – J. Eiselt, P. Táborský

Jak načasovat zahájení léčby náhradou funkce ledvin? Máme v tom jasno? (soutěž protikladných názorů)

 • Léčba RRT se má zahájit včas, je to pro pacienta i pro lékaře bezpečnější a klidnější (M. Havrda)
 • Léčba RRT se má zahájit co nejpozději, je to v souladu s nejnovějšími poznatky lékařské vědy (J. Eiselt)
 • Diskuze

13.50 - 14.00     PŘESTÁVKA

14.00 - 15.45     SYMPOSIUM 4: BAXTER, B. BRAUN, FRESENIUS MEDICAL CARE

předsedající: F. Švára

 • Baxter: Ayman Karkar – Expanded Hemodialysis MCO Membrane: Safety and Evidence
 • B. Braun: Domácí dialýza bez mýtů a bariér
 • Fresenius Medical Care: S. Dusilová- Sulková - Dialýza a sodík. Dobrá zpráva pro nefrology i pacienty
 • Diskuze

15.45 - 15.55     PŘESTÁVKA

15.55 - 17.00     BLOK 13 – NOVINKY V LÉČBĚ GLOMERULONEFRITIDY

předsedající – V. Tesař

 • Nová doporučení pro léčbu SLE a LN (R. Ryšavá)
 • Novinky v léčbě ANCA-asociované vaskulitidy (Z. Hrušková)
 • Novinky v léčbě membranózní nefropatie (J. Orság)
 • Diskuze

17.00     UKONČENÍ KONGRESU

 • prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA
 • prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Sestry a technici

Na tomto kongrese není program pro sestry a techniky zařazen.